Đã có kết quả điều tra ban đầu vụ hơn 600 học sinh ngộ độc thực phẩm

Đội điều tra ngộ độc thực phẩm–Trung tâm Y tế Tp.Nha Trang đã có kết quả điều tra ban đầu vụ hơn 600 học sinh Trường iSchool Nha Trang bị ngộ độc thực phẩm.