Mức phạt với người dưới 16 tuổi vi phạm luật giao thông đường bộ

Bộ Công an cho biết, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính về vi phạm hành chính do cố ý.