Nestlé Việt Nam cùng người tiêu dùng hành động chống lại biến đổi khí hậu, vì mục tiêu phát triển bền vững

(Chinhphu.vn) - Tính đến nay, thông qua chuỗi hoạt động của Nestlé Việt Nam, hơn 15.120 cây xanh đã được trồng tại các rừng phòng hộ, góp phần bảo vệ môi trường và thúc đẩy một tương lai bền vững cho người dân Việt Nam.