Cienco 4 không kịp hoàn thành kế hoạch năm dù quý IV báo lãi kỷ lục

09/02/2023 12:01

Quý IV/2022, Cienco 4 báo lãi sau thuế đạt kỷ lục với hơn 58 tỷ đồng, tăng gần 6 lần so với cùng kỳ. Tuy nhiên công ty mới hoàn thành 56% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

CTCP Tập đoàn Cienco 4 (UPCoM: C4G) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2022 với doanh thu thuần hơn 928,7 tỷ đồng, tăng 79% so với cùng kỳ chủ yếu đến từ mảng bất động sản. 

Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng mạnh lên gấp đôi ở mức 805,1 tỷ đồng nên biên lãi gộp theo đó bị co lại từ 22,2% còn 13,3%; công ty ghi nhận lãi gộp tăng 8% lên 123,6 tỷ đồng. Trong quý IV/2022 , Cienco 4 đã hoàn thành việc chuyển nhượng tại Dự án Khu đô thị Long Sơn 1 và ghi nhận doanh thu gần 327 tỷ đồng, mang lại 22,4 tỷ đồng cho khoản lợi nhuận gộp.

Doanh thu chính tăng mạnh gấp 17 lần lên gần 7 tỷ đồng trong khi công ty đã tiết giảm chi phí tài chính còn 61,5 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ. Chi phí bán hàng tăng 11 lần lên 2,1 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 14% còn 24,8 tỷ đồng.

Đáng chú ý, khoản lợi nhuận khác của doanh nghiệp tăng gấp 18 lần cùng kỳ, ghi nhận đạt 23,4 tỷ đồng. Trong kỳ, công ty ghi nhận khoản lãi 4,7 tỷ đồng từ công ty liên doanh, liên kết trong khi cùng kỳ lỗ 7,2 tỷ đồng.

Kết quả, C4G báo lãi sau thuế quý IV/2022 đạt kỷ lục hơn 58,1 tỷ đồng, tăng gấp 5,6 lần so với cùng kỳ. Trong kỳ, C4G đã chào bán thành công hơn 112 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên hơn 2.200 tỷ đồng. Số tiền thu được khi chưa sử dụng hết đã được công ty gửi ngân hàng và thu lãi, qua đó làm tăng mạnh doanh thu tài chính, đồng thời giảm được nợ vay. Nhờ vậy, lãi sau thuế và lãi ròng của doanh nghiệp trong quý IV/2022 tăng mạnh so với cùng kỳ.

Luỹ kế năm 2022, Cienco 4 ghi nhận doanh thu và lợi nhuận đạt mức 2.976 tỷ đồng và 168,3 tỷ đồng, tăng lần lượt 48% và 153% so với năm tài chính 2021. Phần tăng chủ yếu đến từ lợi nhuận thuần tăng 47% lên 175 tỷ đồng và lợi nhuận khác tăng gấp 20 lần lên 26 tỷ đồng.

Theo kế hoạch đề ra đầu năm, ban lãnh đạo C4G đã đặt ra mục tiêu doanh thu đạt 3.000 tỷ đồng và lãi sau thuế 300 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp này mới đã hoàn thành 90% kế hoạch doanh thu và 56% chỉ tiêu lợi nhuận.

Về tình hình tài chính, tại thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản doanh nghiệp đạt trên 8.447 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận đạt 3.507 tỷ đồng, tăng 33% và tài sản ngắn hạn khác tăng gấp 4 lần lên 17 tỷ đồng.

Ngoài ra, hàng tồn kho cũng ghi nhận đạt 1.354 tỷ đồng, giảm 40% so với đầu năm do chi phí sản xuất kinh doanh dở dang giảm từ 1.281 tỷ đồng xuống 768 tỷ đồng. 

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả giảm 10% chủ yếu đến từ khoản phải trả ngắn hạn khác giảm 60% xuống còn 106 tỷ đồng. Ngoài ra, vay nợ tài chính cũng giảm 10% xuống còn 3.547 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của Cienco 4 đạt hơn 2.513 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với đầu năm. Phần tăng chủ yếu đến từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng 3,6 lần lên 232 tỷ đồng. Vốn góp tăng gấp đôi lên 2.247 tỷ đồng, trong đó nhóm cổ đông khác sở hữu dưới 5% nâng vốn điều lệ từ 715 tỷ đồng lên 2.014 tỷ đồng, tương ứng tăng từ 37,1% lên 89,6%.

Hồ sơ doanh nghiệp - Cienco 4 không kịp hoàn thành kế hoạch năm dù quý IV báo lãi kỷ lục

Diễn biến thị giá cổ phiếu (Nguồn: TradingView).

Trong năm 2022, các cổ đông lớn của Cienco 4 liên tục giảm sở hữu. Cụ thể, CTCP Xây dựng Dũng Hưng và CTCP Chứng khoán VNDirect lần lượt giảm sở hữu từ 21,4% và 4,7% xuống còn không sở hữu. CTCP New Link giảm sở hữu từ 27,3% xuống còn 10,4%.

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch ngày 8/2 mã C4G đang giao dịch quanh vùng giá 11.000 đồng/cp, giảm 56% so với mức đỉnh hồi tháng 11/2022.