Đề xuất sửa nhiều quy định liên quan chuyến bay chậm, hủy

31/03/2023 17:00

Việc xác định chuyến bay bị chậm, chuyến bay bị hủy, bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không dự kiến được điều chỉnh.

Bộ GTVT đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 81/2014/TT-BGTVT ngày 30/12/2014 quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung, Thông tư số 14/2015/TT-BGTVT ngày 27/4/2015 quy định về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không và Thông tư số 33/2016/TT-BGTVT ngày 15/11/2016 quy định về việc báo cáo hoạt động và báo cáo số liệu trong ngành hàng không dân dụng Việt Nam.

Đáng chú ý, dự thảo Thông tư mới có nhiều định nghĩa được thay đổi để phù hợp với thực tiễn.

Đối với Thông tư 81/2014/TT-BGTVT, sửa đổi định nghĩa “Chuyến bay bị chậm”, “Chuyến bay bị hủy”, “Chuyến bay khởi hành sớm” và điều chỉnh một số quy định về nghĩa vụ của người vận chuyển.

Cụ thể, theo các Thông tư hiện hành, chuyến bay được xác định là chậm được tính trên cơ sở thời gian khai thác thực tế so với thời gian dự kiến theo lịch bay căn cứ do hãng hàng không lập vào 1 thời điểm cụ thể của ngày hôm trước ngày khai thác thực tế.

Theo Bộ GTVT, cách tính này có nhiều điểm chưa hợp lý do trong thực tế khai thác hiện nay, kế hoạch bay của các hãng hàng không được điều chỉnh nhiều lần trên cơ sở nhu cầu khai thác thực tế và phép bay do Cục Hàng không VN cấp.

Do vậy, giờ bay thực tế so sánh với lịch bay căn cứ chưa phản ánh đúng bản chất của việc bay đúng giờ (hoặc chậm). Hơn nữa, lịch bay căn cứ do các hãng tự lập, nên thiếu tính khách quan.

Bộ GTVT cho rằng, cần bổ sung, sửa đổi các Thông tư 33, 81, 14 theo hướng thay đổi cách xác định chuyến bay đúng giờ hoặc chậm theo hướng so với lịch bay của hãng hàng không được cập nhật đến thời điểm 22 giờ (giờ Hà Nội) vào hệ thống dữ liệu của Người khai thác cảng hàng không, sân bay của ngày hôm trước ngày dự kiến khai thác sẽ đảm bảo tính khách quan. Đồng thời, chuẩn hóa số liệu công bố, thống nhất cách tính trong toàn bộ công tác thống kê, giám sát hoạt động khai thác chuyến bay.

Điều này cũng tránh những hiểu nhầm, xung đột (nếu có) giữa hành khách và các hãng hàng không. Cùng đó, đảm bảo việc giám sát của cảng vụ hàng không với trách nhiệm, nghĩa vụ của người vận chuyển được thực hiện thuận lợi, công khai, minh bạch.

Về chuyến bay bị hủy, các Thông tư hiện tại đang dùng định nghĩa “Chuyến bay bị hủy là chuyến bay không được thực hiện trên cơ sở lịch hủy của hãng hàng không”. Trong dự thảo Thông tư mới “Chuyến bay bị hủy là chuyến bay không được thực hiện trong khi lịch bay của chuyến bay này đã được công bố trên hệ thống đặt chỗ, bán vé của người vận chuyển trong vòng 24 giờ so với thời gian khởi hành dự kiến”.

Theo giải thích của Bộ GTVT, việc lấy lịch bay của chuyến bay được công bố trên hệ thống đặt chỗ, bán vé của người vận chuyển trong vòng 24 giờ so với thời gian khởi hành dự kiến giúp công tác giám sát trách nhiệm và nghĩa vụ của người vận chuyển với trường hợp chuyến bay bị hủy được thực hiện sát với thực tế và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Ngoài ra, dự thảo Thông tư mới cũng sửa đổi, bổ sung việc hoàn trả tiền vé cho hành khách bị từ chối vận chuyển để phù hợp với Luật Hàng không dân dụng Việt Nam.

Tuệ Minh