Sếp người Hàn của SK Group vừa từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Masan sau chưa đầy 1 năm làm việc

31/03/2023 17:00

Ông Ji Han Yoo được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị Masan từ cuối tháng 4/2022 và vừa có đơn từ nhiệm vào ngày 30/3/2023.

Ngày 30/3, ông Ji Han Yoo có thư từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Masan.

Masan cho biết, việc từ nhiệm của ông Ji Han Yoo sẽ được phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Ông Ji Han Yoo mới vào Hội đồng quản trị Masan từ ngày 28/4/2022, thay thế cho ông Woncheol Park. Như vậy, thời gian làm việc của ông Ji Han Yoo tại Masan chưa tròn 1 năm.

Ông Ji Han Yoo có trình độ Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (MBA), đại học quốc gia Seoul. Ông là Phó Chủ tịch, Giám đốc nhóm đầu tư số 2 của SK Supex Council. Trước đó ông là Phó Chủ tịch, Giám đốc phát triển kinh doanh Tập đoàn của SK Siltron.

Ông Yoo cũng đang là thành viên Hội đồng quản trị của SK Investment Vina I Pte LTd và SK Investment Vina II Pte Ltd.

SK Investment Vina I Pte Ltd hiện nắm giữ gần 132 triệu cổ phiếu Masan, tương ứng tỷ lệ sở hữu 9,26%.

Với việc ông Ji Han Yoo từ nhiệm, Hội đồng quản trị Masan còn 6 người, gồm Chủ tịch Nguyễn Đăng Quang và các thành viên: Bà Nguyễn Hoàng Yến, ông Nguyễn Thiều Nam, ông Nguyễn Đoan Hùng, ông David Tan Wei Ming và bà Nguyên Thị Thu Hà.

Báo cáo tài chính của Masan cho biết, ông Ji Han Yoo cũng như các thành viên Hội đồng quản trị khác không nhận thù lao.