Tp.Đà Nẵng: Thanh tra phòng chống tham nhũng ở BQL dự án hạ tầng ưu tiên

01/04/2023 00:01

Theo kế hoạch phân bổ đầu tư vốn đầu tư công năm 2023, Ban quản lý các dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Tp.Đà Nẵng được phân bổ hơn 1.364 tỷ đồng.

Ngày 31/3, theo Thanh tra Tp.Đà Nẵng, đơn vị đã công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Tp.Đà Nẵng.

Đoàn Thanh tra gồm 3 thành viên, do ông Trần Hà, Trưởng phòng Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng làm Trưởng đoàn. Thời hạn thanh tra là 45 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Bà Nguyễn Thị Hồng Ân, Phó Chánh Thanh tra thành phố thông tin, đây là cuộc thanh tra kế hoạch được Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt, vì vậy để đạt được mục đích cũng như đảm bảo các nội dung và chất lượng thanh tra, đề nghị đơn vị quan tâm phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn thanh tra.

Đồng thời, bà cũng đề nghị Đoàn thanh tra có đề cương, kế hoạch cụ thể, chi tiết để đơn vị chủ động trong việc sắp xếp lịch làm việc, hạn chế làm ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị.

Đại diện Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Tp.Đà Nẵng cam kết sẽ nghiêm túc chấp hành quyết định thanh tra, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu và tạo điều kiện để Đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ.

Tại Tp.Đà Nẵng, năm 2022, có 2 đơn vị có quy mô vốn đầu tư công lớn, giải ngân trên 1.200 tỷ đồng, số lượng công trình và dự án nhiều là Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên 1.462,085 tỷ đồng, đạt 100%; Ban QLDA Hạ tầng và Phát triển đô thị 1.293,121 tỷ đồng, đạt 99,7%.

Riêng Ban quản lý các dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên giải ngân xây lắp 1.443,301 tỷ đồng và đền bù 18,784 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch thành phố giao, đạt cam kết với thành phố. 

Theo kế hoạch phân bổ đầu tư vốn đầu tư công năm 2023, Ban quản lý các dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Tp.Đà Nẵng 1.364,082 tỷ đồng, bằng 17,2% tổng kế hoạch vốn và bằng 22,8% kế hoạch vốn xây dựng cơ bản đã phân bổ, trong đó vốn xây lắp 1.233,082 tỷ đồng và vốn đền bù 131 tỷ đồng.